Farsi Components

   خانه  |   محصول‌ها  |   پايين‌گذاری  |   سفارش خريد  |   پشتيبانی  |   تماس

  English  

محصول‌ها:

راهکارهای تاريخ هجری شمسی
روال‌های پايه‌ای تاريخ
فيلدهای تاريخ شمسی
انتخاب‌گر تاريخ-زمان
انتخاب‌گر تاريخ-زمان (DB)
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل
انتخاب‌گر تاريخ-زمان کامل (DB)
تقويم ماهانه

نمايش‌گر تصوير پيشرفته
داده‌پيمای دو جهته رايگان
ليست‌باکس کشيدنی رايگان

Get Firefox!
محصول ها

DBNavigator با پشتيبانی جهت راست به چپ

TBdDBNavigator

TBdDBNavigator گسترشی است به TDBNavigator برای پشتيبانی جهت راست به چپ از طريق خاصيت BiDiMode. در تنظيم RightToLeft جايگاه و علامت دکمه های navigator را راست-به-چپ می کند. رايگان، همراه با سورس کد کامل.

کاربردهای اصلی:

  • کاربردهای ديتابيس در زبان های راست-به-چپ (فارسی، عربی، و ...)

ويژگی ها:

  • بازچينی دکمه ها و تصحيح علامت ها
  • تصحيح حرکت تمرکز با صفحه کليد

سلسله مراتب:

 ...  | TCustomControl | TCustomPanel | TDBNavigator | TBdDBNavigator

خاصيت ها و رخدادهای معرفی شده:

  • BiDiMode, ParentBiDiMode

به بالای صفحه
   © Copyright 2001-2008 Amir Rahimi Farahani. All rights reserved.